Réaction de Laurette Onkelinx à la désignation de Meryame Kitir comme cheffe du groupe sp.a à la Chambre

Laurette Onkelinx tient, au nom du groupe PS, à féliciter Meryame Kitir pour sa désignation comme cheffe de groupe sp.a à la Chambre.


C'est une nouvelle femme de conviction et d'engagement qui prend aujourd'hui la tête du groupe sp.a et Laurette Onkelinx se réjouit de développer une collaboration intense entre les deux groupes.


La cheffe de groupe socialiste est persuadée que la collaboration avec Meryame sera aussi stimulante, efficace et enrichissante que celle tissée avec Karin Temmerman depuis un an : "Karin est pour moi une amie qui, il y a un an, m'a accueillie chaleureusement au parlement. Ensemble, nous avons combattu jour et nuit les mesures antisociales de ce gouvernement. Cette complicité est précieuse et inoubliable. Je suis convaincue qu'elle mettra toute son énergie à remplir avec succès la nouvelle mission que le sp.a lui confie avec le dossier pension."

Reactie van Laurette Onkelinx op de aanstelling van Meryame Kitir als fractieleidster van sp.a in de Kamer

In naam van de PS-fractie, wenst Laurette Onkelinx haar collega Meryame Kitir veel geluk met haar aanstelling als fractieleidster van sp.a in de Kamer.


Opnieuw zal een sterke vrouw met diepgewortelde sociale overtuigingen en engagement aan het hoofd staan van de fractie. Laurette Onkelinx kijkt ernaar uit om samen een intense samenwerking tussen de twee fracties verder uit te bouwen.


Ze is ervan overtuigd dat de samenwerking met Meryame even verrijkend en doeltreffend zal zijn als de banden die sinds een jaar gegroeid is met Karin Temmerman: "Een jaar geleden heeft Karin mij hartelijk ontvangen binnen de muren van het federale parlement . Ze is een echte vriendin geworden. Samen hebben we dagen en nachten strijd gevoerd tegen de anti-sociale maatregelen van de regering. Deze goede verstandhouding is zeer dierbaar en onvergetelijk. Ik ben ervan overtuigd dat Karin al haar energie zal inzetten om de nieuwe opdracht die de sp.a haar heeft toevertrouwd met het pensioendossier tot een goed einde te brengen."